چهارشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۲

مایکل اسنو: ابژه های بصری"من همواره مجذوب جنبه های فیزیکال هنر بوده ام . همیشه سویه ای ماتریالیستی وجود دارد ، حتی در کارهای بافته شده در تصاویر. در کارهایم ، همیشه یک پیکرتراش بودم . گاهی اوقات ، پیکرتراش ِ زمان / نور . ولی من از همان ابتدا ، یک پیکرتراش محض بودم ، هنرمندی که ابژه ها را در بعد های سه گانه می سازد."
  Michael Snow             


"ابژه های بصری" / مایکل اسنو
 گالری اونتاریو
دسامبر 2012

هیچ نظری موجود نیست: